ข่าวสาร

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Umaporn Nakhawatjana

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดที่ http://swuasso.swu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/Prswua1/ 2. โอนเงินค่าบำรุงสมาคม ประเภทสมาชิกสามัญ แบบรายปี จำนวนเงิน 100 บาท หรือ แบบตลอดชีพ จำนวนเงิน 500 บาท ที่บัญชีชื่อ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 678-9-68067-5 3. และส่งใบสมัครและหลักฐานโอนเงินไปยังโทรสารหมายเลข 0-2259-9150 หรือ 0-2260-3555 หรือที่อีเมล swua2562@gmail.com 4. รอรับบัตรสมาชิก และใบเสร็จรับเงิน สมาคมฯ จะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้

Print
2069