ติดต่อ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ALUMINI ASSOCIATION
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร.02-260-3555 โทรสาร.02-259-9150
http://swuasso.swu.ac.th/
https://www.facebook.com/Prswua1/